Pielgrzymka symbolu Oka Opatrzności

Start

8 lipca 2009 roku (99 rocznica święceń kapłańskich o. Kentenicha) symbol Oka Opatrzności został posłany z Prasanktuarium, aby nawiedzić wszystkie kraje Rodziny Szensztackiej. „Poprzez ten symbol, który wyraża pełną miłości troskę i prowadzenie Boga Ojca poprzez historię, zostaną wszyscy zaproszeni do Prasanktuarium na Jubileusz 2014..." (Pater Heinrich Walter).

Prezent o. Kentenicha

15 października 1967 roku, o. Kentenich ofiarował symbol Oka Opatrzności dla Prasanktuarium. Symbol, który znalazł już swoje miejsce w wielu sanktuariach. Symbol Oka Opatrzności przeznaczony do Prasanktuarium, został przekazany przez o. Kentenicha Rodzinie Szensztackiej z Trewiru na tymczasowe przechowanie.    

Światowa pielgrzymka

Symbol Oka Opatrzności nawiedził już ponad 30 krajów. W roku Jubileuszu przybył do Niemiec.

W każdym kraju symbol został godnie przyjęty. Spotkania, uroczystości, godziny modlitewne, procesje towarzyszyły symbolowi ukazując jego znaczenie. Symbol jednoczy nas z Prasanktuarium i łączy nasz międzynarodowy ruch. Symbol Oka Opatrzności zaprasza nas do modlitwy Ojcze Nasz, razem z Chrystusem do Boga Ojca i jednocześnie ukazuje nam, że każdy człowiek jest umiłowanym dzieckiem Ojca Niebieskiego. Dla wielu jest również wskazaniem na ojcowskie dobro, które emanowało od o. Kentenicha.