Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Ojciec Św. Franciszek, udziela możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego z okazji Jubileuszu 100-lecia Szensztatu, pod zwykłymi warunkami (wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji Papieża).  Łaski odpustu zupełnego może dostąpić  każdy, kto w czasie, od 18 października 2013 roku aż do 26 października 2014 roku weźmie udział w uroczystościach jubileuszowych lub będzie uczestniczył w świętych obrzędach. Dekret obejmuje podczas wyżej wymienionego czasu, każdy dzień w Szensztat oraz podczas zaplanowanych jubileuszowych dni w Rzymie oraz we wszystkich sanktuariach szensztackich na całym świecie.

 

Dekret

Uwagi Związane Z Dekretem O Możliwości Uzyskania Łaski Odpustu Zupełnego