Twoje przymierze – naszą misją

W Roku Jubileuszowym 2014, Międzynarodowy Ruch Szensztacki jednoczy Motto: 

Twoje przymierze – naszą misją

Motto podkreśla pierwotny charyzmat Szensztatu – Przymierze Miłości. Przymierze Miłości wyznacza nowy styl w relacji do Boga oraz pomiędzy ludźmi. Jest więc zaproszeniem dla wszystkich.

Logo – autorstwa Marii Cecilii Avilés z Ekwadoru – wyraża aktualne duchowe i apostolskie nurty Szensztatu.

  • Sanktuarium stoi w centrum Szensztatu i jednoczy  międzynarodowy Ruch.
  • Nurty, które wypływają z sanktuarium, symbolizują Bożą łaskę i  błogosławieństwo; życie, które wytryska z tego miejsca i moc dla jego dalszego rozwoju.
  • Świat jest miejscem, w którym żyjemy w przymierzu i je realizujemy, aby mogła się tworzyć kultura przymierza.

Logo Download