Program w Rzymie

Międzynarodowa Pielgrzymka do Rzymu 23 – 26 października 2014 

„Dilexit eclessiam“, umiłował Kościół.  Te słowa z sarkofagu o. Kentenicha wyznaczają kierunek  działania Ruchu Szensztackiego. Pielgrzymujemy do światowego centrum Kościoła, do Rzymu, aby spotkać się z Ojcem Świętym oraz aby zostać posłanym przez niego.