Program dla dzieci

Miejce: Szkoła Sióstr Maryi

Przygotowany jest bogaty program dla dzieci. Na dzieci czeka wiele ciekawych atrakcji.  Program dla dzieci umożliwi rodzicom branie udziału w innych punktach programu. Program dla dzieci trwa przez cały dzień; poza czasem trwania centralnych uroczystości.