Organizacja

Odpowiednie ubranie

Na czas jubileuszu spodziewamy się około 10000 pielgrzymów. Centralne uroczystości będą się odbywały na wolnym powietrzu, w amfiteatrze.  Z tego powodu prosimy o przygotowanie odpowiedniego ubrania. Podkładki do siedzenia oraz koce mogą być bardzo pomocne.

 

Przekaz transmisyjny na żywo

Centralne uroczystości będą transmitowane na żywo poprzez internet oraz telewizję. Zostaną podane szczegółowe informacje.

 

Niepełnosprawni

Wszyscy pielgrzymi mają możliwość  brania udziału w jubileuszowym świętowaniu. Zaproszenie do udziału w uroczystościach osób niepełnosprawnych wymaga specjalnej organizacji i planowania. W takich przypadkach prosimy o kontakt z krajowym centrum informacji 2014@szensztat.pl  lub z Siostrą Kerstin Maria ticket-info@schoenstatt2014.org.

 

Posiłki

Namiot z obiadem będzie na Górze Szensztat. Tutaj codziennie dla każdego pielgrzyma wydawane będą gorące posiłki między  12.00 a 16.00.
W czasie od 16 do 18 będzie wydawany suchy prowiant. Posiłki dla diabetyków nie będą przygotowywane. Prosimy zatem o indywidualną troskę w tym zakresie..

W dolinie będą ustawione stoiska z jedzeniem oraz napojami, które można nabyć drogą kupna.

W namiotach przymierza oraz w domach wspólnotowych będą zorganizowane stoiska z kawą i ciastem.

 

Pierwsza pomoc

Udzielać jej będą zespoły lekarzy i pielęgniarzy oraz Czerwony Krzyż.  Podczas trwania centralnych uroczystości przygotowane będą wydzielone miejsca do udzielania  pierwszej pomocy. Przewodnik pielgrzyma zawiera wszelkie potrzebne informacje.

 

Komunikacja w Szensztat

Plan

Na jubileusz przybywamy jako pielgrzymi. Jako pielgrzymi poruszamy się pieszo po Szensztat. Szensztat, jako miejsce pielgrzymkowe, podczas całego jubileuszu jest miejscem pieszej komunikacji. Wszystkie miejsca, na których toczą się poszczególne punkty programu graniczą z sobą i można je bardzo szybko osiągnąć.  Pomiędzy doliną a Górą Szensztat będzie zorganizowana komunikacja busami.

 

Transport do Szensztat

Przy dojeździe i wyjeździe prosimy o zachowanie np. wskazówek: 

  • Grupy, które przybędą swoim własnym autokarem, tym samym autokarem wieczorem wyjadą z Szensztat.
  • Pielgrzymi przybywający samochodami zostaną skierowani na parkingi w Koblencji i okolicy. Z tych parkingów zostaną przetransportowani busami do Szensztat.