Spotkanie z Ojcem Kentenichem

Kaplica grobu o. Założyciela

Zatrzymanie się przy grobie o. Kentenicha

Kaplica będzie otwarta codziennie od 6.00 do 21.00. Dla grup oraz indywidualnych pielgrzymów istnieje możliwość modlitwy również w nocy.


Ślady Założyciela

  • Dom Ojca - Kentenicha

Oprowadzanie w różnych językach

  • Sekretariat Ojca Kentenicha

Prezentacja inicjatyw

Informacja: Aktualna sytuacja procesu beatyfikacyjnego o. Kentenicha ( P. Angel Strada; Postulator)

  • Aula w kościele Adoracji

Świadkowie podzielą się swoimi spotkaniami z o. Kentenichem (filmy, wywiady)

  • Dom Formacyjny

Możliwość odwiedzenia mieszkania o. Kentenicha