„Namioty“ Kultury Przymierza

Przymierze Miłości przybiera różne formy odpowiednio dla czasu i kultury. Zawsze chodzi o to, aby tak jak Maryja przynieść Chrystusa człowiekowi jako odpowiedź na jego pytania i wątpliwości.   

To o czym mówił papież Franciszek młodzieży, podczas Światowego Spotkania w Rio de Janeiro, doświadczamy w Przymierzu Miłości:

Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Nie jest tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej  obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości.“ (28.07.2013)

 

Jako Międzynarodowy Ruch Szensztacki jesteśmy zaproszeni do przekuwania Ewangelię na konkretne życie oraz tworzenia kultury przymierza, szczególnie na pięciu polach:

  • W małżeństwie i rodzinie
  • W kręgu młodzieży
  • Poprzez pedagogikę, która wychodzi z miłości i wolności; poprzez pedagogikę osobowości i świętości
  • Poprzez zaangażowanie się w Kościół, który kroczy drogami nowej ewangelizacji aby zdobyć człowieka dla Boga
  • Dla przyszłości społeczeństwa, w którym przyświeca godność człowieczeństwa

„Namioty przymierza“ - centra kultury przymierza, podczas jubileuszu ukażą bogactwo i różnorodność projektów, które zrodziły się w zakresie tych pięciu pól. „Namioty przymierza“ – miejsca spotkania, dialogu, prezentacji, fora i konferencje, wykłady, oferty kulturalne.

Namiot Przymierza „Małżeństwo i Rodzina“

Miejsce: Szkoła Sióstr Maryi

Namiot Przymierza „Młodzież“

Miejsce: Haus Wasserburg  i kościół św. W. Pallotiego

Namiot Przymierza „Pedagogika“

 

Miejsce: Szkoła Sióstr Maryi

Namiot Przymierza „Kościół“

Miejsce: Bundesheim

Namiot Przymierza „Społeczeństwo“:

 

Miejsce: Szkoła Księży Pallotynów