Duchowe oferty

Kościół Adoracji

  • Adoracja
  • Medytacje

Kaplica Sióstr Adoracji

  • Adoracja
  • Liturgia godzin: 11.30, 16.30

Sakrament pokuty

We wszystkich językach: Kaplica sakramentu pokuty w kościele Adoracji; kościół pielgrzyma

Msze Święte

  • Czwartek i sobota: Wspólne Msze św. w amfiteatrze
  • Piątek: Msze św. w różnych językach podczas całego dnia  
  • Niedziela: Msze św. będą odprawiane w ramach spotkań międzynarodowych