Centralne uroczystośći

Czwartek, 16.10.2014

Z całego świata – różnorodni i złączeni – pielgrzymujemy do Prasanktuarium  – aby doświadczyć świętego miejsca

W ciągu całego dnia:

Kraje pielgrzymują do Prasanktuarium. Każdy kraj przygotowuje w swoim języku modlitwę przy Prasanktuarium.


Piątek, 17.10.2014

Jak o. Kentenich -  wsłuchać się w głos Boga – nadzieję złożyć w Bogu, na początku nowego stulecia – dalej ponieść ogień


Sobota, 18.10.2014

Świętujemy– wdzięczność za błogosławione 100 lecie  – ponowione TAK – Przymierze Miłości na nowe czasy


Niedziela, 19.10.2014

Wyruszyć  – z przesłaniem  – Droga Pielgrzyma toczy się dalej

Międzynarodowe spotkania oraz nabożeństwa

Kościół Pielgrzyma: Wspólnoty Kobiet i Matek